Algemene voorwaarden - Bookiply BV

1. Bookiply biedt een softwaretool aan (hierna "Bookiply-tool") om accommodaties (hierna "accommodaties") te verdelen en op de markt te brengen op verschillende distributiekanalen. Dit omvat het initiëren en sluiten van reisovereenkomsten - ook wel "boekingen" genoemd - en de wijziging, annulering en beëindiging daarvan, alsmede bepaalde verantwoordelijkheden met betrekking tot de hierna beschreven betalingsafhandeling en verzending van reisdocumenten. Alle geleverde diensten zijn in digitale vorm en er zullen geen papieren versies van gegevens of diensten beschikbaar worden gesteld. Beide partijen komen overeen om de accommodaties van de klant te integreren in de Bookiply tool en deze te distribueren naar verschillende distributiekanalen (bijv. Holidu, Booking.com, Airbnb).


2. Indien de klant Bookiply foto's van accommodaties aanbiedt, garandeert de klant dat hij de auteursrechten op de betreffende foto's behoudt en Bookiply toestemming geeft om deze foto's te gebruiken en te wijzigen. Indien er geen hoogwaardige foto's beschikbaar zijn, heeft Bookiply het recht om nieuw, eigen beeldmateriaal te creëren, waarbij Bookiply dan de exclusieve auteursrechten op de foto's bezit.

3. Indien er geen accommodatie beschrijvingsteksten of foto's beschikbaar zijn, staat de klant Bookiply toe zijn accommodatie te bezoeken om professionele foto's te maken en individuele beschrijvingsteksten te maken.

4. De klant garandeert dat alle kalendergegevens en beschikbaarheids gegevens in de tool altijd up-to-date zijn, zodat de gasten zonder voorafgaande aanvraag en bevestiging daarvan direct online kunnen boeken. In geval van onmiddellijke boekingen worden deze automatisch bevestigd door Bookiply en zijn ze bindend.

5. De klant geeft Bookiply het recht om met een incassomachtiging het boekings bedrag van elke boeking rechtstreeks bij de gast of via het distributiekanaal te innen. Dit omvat naast de huurprijs alle extra kosten die vóór aankomst verschuldigd zijn en alle wijzigings- en annuleringskosten.

6. De klant kan de Bookiply-tool gebruiken voor de exclusieve distributie van zijn accommodatie (s), wat betekent dat de enige distributiekanalen die worden gebruikt beheerd worden via de Bookiply-tool. In het tegenovergestelde geval van niet-exclusieve distributie beheert de klant andere distributiekanalen naast de Bookiply-tool.

7. Bij de distributie van een accommodatie behoudt Bookiply zich het recht voor om het door de klant geconfigureerde nachttarief te verhogen volgens de commissies die Bookiply in rekening worden gebracht door de respectievelijke distributiekanalen.

8. Om de accommodatie(s) uiteindelijk online te publiceren op de geselecteerde distributiekanalen, heeft Bookiply een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de klant nodig.

9. De allereerste gastenreservering wordt 2 werkdagen na de in-checkdatum van de gast aan de klant uitbetaald.

10. De klant kan de uitbetalingsvoorwaarden van de Boeking verkrijgen door het volgende document te verstrekken: een recente kopie (maximaal 3 maanden oud) van een facturatie document (verwarming, elektriciteit, telefoon, enz.) van de accommodatie. Indien de klant een agency is, dient hij het agency contract inclusief de handtekening van de huiseigenaar te verstrekken. Als deze documenten niet kunnen worden verstrekt, zullen de uitbetalingen altijd slechts 2 dagen na de check-in datum van de gast worden afgerond.

11. Boekingen die afkomstig zijn van de distributie sites zijn onderworpen aan de betalings- en annuleringsvoorwaarden van de betreffende site, niet aan de voorwaarden van de klant. De klant ziet en accepteert de betalings- en annuleringsvoorwaarden van elke site door het desbetreffende distributiekanaal in de Bookiply-tool in te schakelen.

12. De klant garandeert om Bookiply zijn beste prijs aan te bieden. De beste prijs wordt gedefinieerd als de prijs die de klant uiteindelijk betaald wil hebben of de gepubliceerde site prijs minus de desbetreffende site commissie. Bijvoorbeeld: de gepubliceerde prijs op HomeAway minus de HomeAway commissie.

13. Bookiply is het met elk afzonderlijk distributiekanaal eens over hun annuleringsbeleid ten aanzien van de gast. Indien een gast een boeking annuleert, is hij/zij verplicht het betreffende bedrag te betalen.

14. Bookiply heeft het recht om het openstaande boekingsbedrag te innen volgens de respectievelijke annuleringsvoorwaarden, mits zij over een incassomachtiging beschikken. Na ontvangst stuurt Bookiply het bedrag minus eventuele administratiekosten direct door naar de klant.

15. Indien de klant een boeking annuleert, is de klant verplicht om Bookiply de reeds gedane aanbetalingen onmiddellijk terug te betalen. Indien deze annulering het gevolg is van overmacht (verkoop van het onroerend goed, ongelukken, natuurrampen), is er geen boete verschuldigd. In het tegenovergestelde geval gelden de volgende sancties:
10% van het totaal ontvangen bedrag bij annulering van de reservering binnen 7 dagen na de boeking.
20% van het totaal ontvangen bedrag indien de boeking binnen 8-15 dagen wordt geannuleerd.
30% van het totaal ontvangen bedrag indien de boeking na 15 dagen of meer wordt geannuleerd.

16. Bookiply vereist geen exclusieve samenwerking, d.w.z. de klant kan zijn accommodaties aan andere distributiekanalen aanbieden en Bookiply kan hetzelfde doen met andere klanten. Daarom garandeert Bookiply geen minimale bezetting of boekingsvolumes. Zodra een woning via een ander distributiekanaal wordt geboekt, is de klant verplicht om zijn boekenkalender handmatig bij te werken, indien er geen automatische kalendersynchronisatie plaatsvindt. De nauwkeurigheid en actualiteit van de kalender is onontbeerlijk dankzij de onmiddellijke boekingsaanbieding van Bookiply.

17. De klant kan altijd een nieuwe boeking/reservering toevoegen aan de boekingkalender als er nog geen boeking/reservering is gegenereerd via Bookiply. In dit geval prevaleert de boeking/reservering via Bookiply.

18. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele lokale belastingen met betrekking tot de verhuur van de accommodatie

19. Met dit contract neemt de klant de volledige verantwoordelijkheid op zich om de huidige wet na te leven, waarbij Bookiply, haar gelieerde ondernemingen, haar werknemers en elke vertegenwoordiger worden vrijgesteld van alle kosten en / of sancties als gevolg van eventuele inbreuken.

20. De samenwerkingsovereenkomst is geldig na ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. In geval van beëindiging van het contract, om welke reden dan ook, blijft de klant verplicht om de verplichtingen met betrekking tot de reeds verkregen boekingen na te komen en deze in overeenstemming met dit contract na te komen.